Plik parametryzujący wersja AOS.5.5 ( 13.11.2012r ) inne

Lista W1 (ICD-9)

Parametry listą ICD-9: W1
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
TypKod
--W12
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
--W22
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę o tym samym kodzie: W5 w ilości od 1 do 2
--W22
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W2 w ilości: 3
--W23
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę o tym samym kodzie: W7 w ilości od 1 do 2
--W23
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W3
--W23
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę o tym samym kodzie: W5 w ilości od 3 do 4
--W23
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W2 w ilości: 4
--W24
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę o tym samym kodzie: W5 w ilości od 5 do -
--W24
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę o tym samym kodzie: W7 w ilości od 3 do -
--W24
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W4
--W24
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W3 w ilości: 3
--W25
ogr. na procedurę: W1 w ilości: 3
ogr. na procedurę: W10 w ilości: 2Kod Nazwa
20.391Posturografia W1
21.293Rinoskopia tylna W1
31.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy W1
87.123RTG wewnątrzustne zębowe W1
87.164RTG zatok nosa W1
87.165RTG nosa W1
87.433RTG obojczyków W1
88.25Pelwimetria W1
88.331RTG łopatek W1
88.35Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej W1
88.37Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej W1
88.734USG jamy opłucnej W1
88.735USG śródpiersia W1
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego W1
88.763USG gruczołu krokowego W1
88.782Wewnątrzmaciczna cefalometria W1
89.11Tonometria W1
89.154Badanie neurotensjometryczne W1
89.401Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń W1
89.511Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami W1
95.06Badanie widzenia barw W1
95.1902Badanie dna oka W1
95.1903Gonioskopia W1
95.1908Keratometria W1
95.1910Pachymetria W1
95.1911Skiaskopia W1
95.1912Autorefraktometria W1
95.1915Test Schirmera W1
95.1916Badanie synoptoforem W1
95.413Badanie odruchu strzemiączkowego W1
95.415Tympanometria W1
95.45Test obrotowy W1
95.48Dopasowanie aparatu słuchowego W1
99.592Próba tuberkulinowa W1
99.9951Pedobarografia W1
99.9957Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu W1
99.9960Próby kaloryczne W1
99.9970Gustometria swoista W1
99.9971Elektrogustometria W1
99.9975Olfaktometria podmuchowa W1
99.9976Psychofizyczny test identyfikacji zapachów W1
99.9977Badanie węchu zestawem markerów W1
A01Badanie ogólne moczu (profil) W1
A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej) W1
A07Białko w moczu W1
A17Krew utajona w kale W1
A21Pasożyty/ jaja pasożytów w kale W1
A23Resztki pokarmowe w kale W1
C03Erytrocyty – oporność osmotyczna W1
C05Erytrocyty – próba Hama W1
C07Erytrocyty – próba sacharozowa W1
C09Erytrogram W1
C10Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych W1
C19Hemoglobina, rozdział W1
C53Morfologia krwi 8-parametrowa W1
C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów W1
C57Objętość krwi krążącej W1
C59Odczyn opadania krwinek czerwonych W1
C61Płytki krwi - badanie adhezji W1
C65Płytki krwi - czas przeżycia W1
C66Płytki krwi – liczba W1
C69Retykulocyty W1
C71Splenogram W1
C73Test hamowania migracji makrofagów W1
E05Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał W1
E20Próba zgodności serologicznej W1
E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh W1
F01Adenovirus Antygen W1
F03Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA) W1
F05Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG) W1
F07Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM) W1
F11Astrovirus Antygen W1
F15Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65 W1
F27Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA) W1
F28Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM) W1
F29Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG) W1
F30HTLV1 Antygen W1
F31HTLV 1/2 Antygen W1
F32HTLV 1/2 Przeciwciała W1
F33Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG) W1
F34Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM) W1
F36Rotavirus Antygen W1
F37Rotavirus/ Adenovirus Antygen W1
F39Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG) W1
F40Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM) W1
F42Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG W1
F43Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM W1
F44Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA W1
F45Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG W1
F46Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM W1
F47Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA W1
F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG W1
F49Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy) W1
F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM W1
F53Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała W1
F55Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne W1
F56Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM W1
F57Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA) W1
F58Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG W1
F59Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo) W1
F60Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM W1
F61Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo) W1
F63Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA) W1
F64Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG) W1
F65Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM) W1
F66Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) W1
F67Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo) W1
F68Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA) W1
F69Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM W1
F70Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo) W1
F71Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM) W1
F73Wirus Influenza A Antygen W1
F74Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) W1
F75Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) W1
F76Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) W1
F78Wirus Influenza B Antygen W1
F79Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) W1
F80Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) W1
F81Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) W1
F83Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen W1
F84Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG) W1
F85Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM) W1
F87Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24 W1
F88Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo) W1
F89Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite W1
F91Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała W1
F93Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus) W1
F94Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG) W1
F96Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG) W1
F97Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM) W1
F98Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG W1
G01?-2-antyplazmina W1
G03Antytrombina III (AT III) W1
G05Białko C W1
G09Czas częściowej tromboplastyny (PTT) W1
G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) W1
G13Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin) W1
G15Czas krwawienia W1
G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu W1
G19Czas krzepnięcia pełnej krwi W1
G21Czas protrombinowy (PT) W1
G23Czas reptylazowy (RT) W1
G25Czas trombinowy (TT) W1
G49D-Dimer W1
G53Fibrynogen (FIBR) W1
G55Fibrynopeptyd A (FIBP A) W1
G57Fibrynopeptyd B (FIBP B) W1
G59Fragmenty protrombiny 1 i 2 W1
G61Heparyna W1
G63Heparyna niskocząsteczkowa W1
G65Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1) W1
G67Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2) W1
G69Inhibitory krzepnięcia W1
G71Kininogen (120000) (HMWK) W1
G75Monomery fibryny W1
G79Plazminogen W1
G85Tromboelastogram W1
I01Acetooctan W1
I03Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT) W1
I05Adrenalina W1
I09Albumina W1
I11Albumina glikowana W1
I13Aldolaza W1
I15Aldosteron W1
I17Aminotransferaza alaninowa (ALT) W1
I19Aminotransferaza asparaginianowa (AST) W1
I21Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna W1
I23Amoniak W1
I25Amylaza W1
I27Amylaza trzustkowa W1
I29Amyloid W1
I34Angiotensyna I W1
I35Angiotensyna II W1
I37Anhydraza węglanowa W1
I39?-1-Antychymotrypsyna (ACT) W1
I53Antygen karcynoembrionalny (CEA) W1
I61Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity W1
I67Apolipoproteina B W1
I69Apolipoproteina E, izotypy W1
I71Apolipoproteina AI W1
I73Apolipoproteina AII W1
I74Apolipoproteina E, fenotyp W1
I75Arginaza W1
I77Białko całkowite W1
I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny W1
I81Białko C-reaktywne (CRP) W1
I87Bilirubina bezpośrednia W1
I89Bilirubina całkowita W1
I90Bilirubina delta W1
I91Bilirubina pośrednia W1
I93Biotynidaza W1
I97Chlorek(Cl) W1
I99Cholesterol całkowity W1
K01Cholesterol HDL W1
K03Cholesterol LDL W1
K05Cholesterol wolny W1
K07Cholesterol, estry W1
K09Chymotrypsyna W1
K11CO2 całkowity W1
K12CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę) W1
K13Cykliczny AMP (cAMP) W1
K15Cynk (Zn) W1
K17Cysteina W1
K19Cystyna W1
K21Czynnik reumatoidalny (RF) W1
K23Dehydrataza ?-aminolewulinianu W1
K25Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) W1
K27Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) W1
K29Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH) W1
K31Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) W1
K33Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) W1
K35Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy W1
K45Dehydrogenaza ?-hydroksymaślanowa (HBDH) W1
K47Dekarboksylaza uroporfirynogenu W1
K4911-Dezoksykortykotestosteron (DOC) W1
K5111-Dezoksykortyzol W1
K58Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50) W1
K59Dopełniacz, czynnik B W1
K61Dopełniacz, czynnik D W1
K63Dopełniacz, czynnik H W1
K65Dopełniacz, czynnik P W1
K67Dopełniacz, składowa C1q W1
K69Dopełniacz, składowa C1r W1
K71Dopełniacz, składowa C1s W1
K73Dopełniacz, składowa C2 W1
K79Dopełniacz, składowa C5 W1
K81Elastaza neutrofilowa W1
K83Elastaza trzustkowa W1
K87?-Endorfina W1
K89Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) W1
K91Erytropoetyna (EPO) W1
K93Esteraza acetylocholinowa W1
K95Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza) W1
K97Esterazy nieswoiste W1
K99Estradiol W1
L08Fibronektyna W1
L09Fluorek (F) W1
L11Fosfataza alkaliczna W1
L13Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny W1
L15Fosfataza kwaśna całkowita W1
L16Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) W1
L17Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) W1
L19Fosfatydylogliceryna W1
L21Fosfolipidy całkowite W1
L23Fosforan nieorganiczny W1
L25Fruktoza W1
L27Fruktozamina W1
L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) W1
L33Gastryna W1
L35Glicerol wolny W1
L37Globulina wiążąca tyroksynę (TBG) W1
L39Globulina wiążąca witaminę D W1
L41Glukagon W1
L43Glukoza z krwi żylnej W1
L45Glutation zredukowany erytrocytów (GSH) W1
L55Hemoglobina glikowana (HbA1c) W1
L57Hemoglobina wolna W1
L59Hemopeksyna W1
L65Hormon folikulotropowy (FSH) W1
L67Hormon luteinizujący (LH) W1
L69Hormon tyreotropowy (TSH) W1
L71Hormon wzrostu (GH) W1
L83Hydroksyprolina W1
L85Immunoglobuliny A (IgA) W1
L87Immunoglobuliny D (IgD) W1
L89Immunoglobuliny E całkowite (IgE) W1
L93Immunoglobuliny G (IgG) W1
L95Immunoglobuliny M (IgM) W1
L96Inhibior C1-esterazy W1
L97Insulina W1
L99Interferon W1
M01Interleukina 1 W1
M03Interleukina 2 W1
M05Interleukina 6 W1
M06Interleukina 8 W1
M07Jod (J) W1
M13?-karoten W1
M18Kinaza fosfokreatynowa (CK) W1
M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) W1
M21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy W1
M23Kinaza fosfokreatynowa, izoformy W1
M25Kobalt (Co) W1
M27Koproporfiryna W1
M29Kortykosteron W1
M31Kortyzol W1
M33Kortyzol wolny W1
M34Kortykoidy wolne W1
M35Kreatyna W1
M37Kreatynina W1
M38Ksyloza W1
M39Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) W1
M41Kwas foliowy W1
M43Kwas homowanilinowy (HVA) W1
M45Kwas moczowy W1
M47Kwas wanilinomigdałowy (VMA) W1
M49Kwas ?-hydroksymasłowy W1
M51Kwas ?-aminolewulinowy (ALA) W1
M52Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) W1
M55Kwaśność miareczkowa W1
M57Laktogen łożyskowy W1
M59Laktoza W1
M61Lecytyna W1
M63Leucyloaminopeptydaza (LAP) W1
M65Leucyna W1
M67Lipaza W1
M69Lipoproteina a [Lp(a)] W1
M71Lipoproteiny, rozdział W1
M73Lit (Li) W1
M75Lizozym (muramidaza) W1
M77Luka anionowa W1
M79Luka osmotyczna W1
M87Magnez całkowity (Mg) W1
M89Magnez zjonizowany (Mg++) W1
M91?-2-Makroglobulina W1
M93Mangan (Mn) W1
M95Metionina W1
M97Metoksyadrenalina W1
M99Metoksykatecholaminy całkowite W1
N01Metoksynoradrenalina W1
N11Mleczan W1
N13Mocznik W1
N15Molibden (Mo) W1
N17N-Acetyloglukozaminidaza (NAG) W1
N19Neopteryna W1
N21Noradrenalina W1
N22NT-proANP W1
N235'-Nukleotydaza W1
N24NT-proBNP W1
N25Osmolarność W1
N34Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) W1
N37Pirogronian W1
N39Pirydynolina (PYD) W1
N40Podjednostka ? hormonów glikoproteidowych W1
N41Porfiryny całkowite W1
N43Porfobilinogen W1
N45Potas (K) W1
N47Prealbumina W1
N49Pregnandiol W1
N51Pregnantriol W1
N53Pregnenolon W1
N55Progesteron W1
N57Proinsulina W1
N60Protoporfiryna cynkowa W1
N61Protoporfiryny W1
O22Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) W1
O27Renina W1
O29Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE) W1
O31Selen (Se) W1
O32Somatomedyna C (IGF-1) W1
O35Sód (Na) W1
O37Syntaza uroporfirynogenu W1
O39Szczawian W1
O41Testosteron W1
O49Triglicerydy W1
O51Trijodotyronina całkowita (TT3) W1
O53Trijodotyronina odwrotna (rT3) W1
O55Trijodotyronina wolna (FT3) W1
O63Trypsyna W1
O65Tyreoglobulina W1
O67Tyroksyna całkowita (TT4) W1
O69Tyroksyna wolna (FT4) W1
O73Uroporfiryny W1
O75Wapń zjonizowany (Ca2+) W1
O77Wapń całkowity (Ca) W1
O79Wazopresyna (ADH) W1
O81Witamina A W1
O83Witamina B12 W1
O85Witamina C (kwas askorbinowy) W1
O92Wolne kwasy tłuszczowe W1
O93Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) W1
O95Żelazo (Fe) W1
P011-hydroksypiren W1
P032,5-heksanodion W1
P05Alkaloidy opium W1
P07Amfetamina W1
P09Aminopiryna W1
P11Arsen W1
P13Barbiturany W1
P15Benzen W1
P17Benzoesowy kwas W1
P19Chrom (Cr) W1
P21Diazepam W1
P23Disulfiram W1
P25Dwufenylohydantoina W1
P27Etylenowy glikol W1
P29Etylobenzen W1
P33Fenol W1
P37Glimid W1
P39Glin W1
P41Hemoglobina tlenkowęglowa W1
P43Kadm (Cd) W1
P44Kanabinoidy W1
P45Kokaina W1
P47Ksylen W1
P51Lotne związki organiczne W1
P55Meprobamat W1
P57Metadon W1
P59Metakwalon W1
P60Metamfetamina W1
P61Methemoglobina (MetHb) W1
P63Metylohipurowy alkohol W1
P65Metylowy alkohol W1
P67Migdałowy kwas W1
P68Morfina W1
P69Nikiel (Ni) W1
P71Ołów (Pb) W1
P73p-aminofenol W1
P75Paracetamol W1
P77p-nitrofenol W1
P79Pochodne benzodwuazepiny W1
P81Pochodne fenotiazyny W1
P83Polichlorowane bifenyle W1
P85Propranolol W1
P89Rtęć (Hg) W1
P91Salicylany W1
P93Styren W1
P95Tal (Tl) W1
P97Tetrachloroetylen W1
P99Tetrahydrokanabinal W1
R01Toluen W1
R03Trójchlorooctowy kwas W1
R07Wanad (Ve) W1
S01Bacillus cereus Antygen enterotoksyny W1
S03Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny) W1
S05Bordetella pertussis Przeciwciała IgA W1
S07Bordetella pertussis Przeciwciała IgG W1
S09Bordetella pertussis Przeciwciała IgM W1
S13Bordetella pertussis IgA/ toksyna W1
S15Bordetella pertussis IgG/ toksyna W1
S17Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM) W1
S47Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia W1
S49Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) W1
S51Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG) W1
S53Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA) W1
S55Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM) W1
S59Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen) W1
S69Chlamydia trachomatis Antygen W1
S80Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen W1
S82Clostridium difficile Antygen W1
S84Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny W1
S93Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen W1
S94Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała W1
S95Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2) W1
S96Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) W1
S97Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna) W1
S98Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna) W1
S99Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna W1
T01Amikacyna W1
T03Amiodaron W1
T07Chinidyna W1
T09Chloramfenikol W1
T13Dezypramina W1
T15Digitoksyna W1
T17Digoksyna W1
T19Doksepina W1
T21Dyzopyramid W1
T25Fenobarbital W1
T29Flekainid W1
T30Gentamycyna W1
T31Imipramina W1
T37Lidokaina W1
T39Meksyletyna W1
T45Netylmycyna W1
T47Nortryptylina W1
T49Prokainamid W1
T51Propafenon W1
T53Prymidon W1
T61Wankomycyna W1
U01Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne W1
U02Francisella tularensis Przeciwciała W1
U03Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente) W1
U04Haemophilus influenzae (typ b) Antygen W1
U06Helicobacter pylori Przeciwciała W1
U07Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) W1
U09Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy) W1
U10Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) W1
U12Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo) W1
U13Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) W1
U15Helicobacter pylori Antygen W1
U16Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG W1
U17Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM W1
U18Legionella pneumophila Antygen W1
U20Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen W1
U21Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen W1
U22Legionella spp. Antygen W1
U23Leptospira Antygen W1
U24Leptospira Przeciwciała IgG W1
U25Leptospira Przeciwciała IgM W1
U26Listeria spp. Antygen W1
U33Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA) W1
U34Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG) W1
U35Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo) W1
U36Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM) W1
U38Mycoplasma pneumoniae Antygen W1
U39Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA) W1
U40Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo) W1
U41Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG) W1
U43Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM) W1
U47Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna) W1
U48Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna) W1
U49Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen W1
U50Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne) W1
U51Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny) W1
U52Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna) W1
U53Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna) W1
U54Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna) W1
U55Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna) W1
U56Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna) W1
U57Salmonella spp. Przeciwciała IgA W1
U58Salmonella spp. Przeciwciała IgG W1
U59Salmonella spp. Przeciwciała IgM W1
U60Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna) W1
U61Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna) W1
U62Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna) W1
U63Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna) W1
U64Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna) W1
U65Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna) W1
U66Staphylococcus aureus Antygen W1
U67Staphylococcus aureus Antygen PBP2, W1
U68Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny W1
U69Staphylococcus aureus Antygen TSST-1 W1
U71Staphylococcus aureus gen mec A W1
U72Streptococcus pneumoniae Antygen W1
U74Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny) W1
U75Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O) W1
U76Streptococcus Gr. B Antygen W1
U77Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III) W1
U79Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum) W1
U80Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG) W1
U82Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM) W1
U84Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) W1
U85Treponema pallidum Antygen W1
U86Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1) W1
U87Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG) W1
U88Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM) W1
U89Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA) W1
U91Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A) W1
U92Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA W1
U94Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG W1
U96Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM W1
U99Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9) W1
V02Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG W1
V03Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen W1
V04Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała W1
V06Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen W1
V07Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) W1
V08Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo) W1
V09Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG) W1
V10Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM) W1
V12Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG) W1
V13Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM) W1
V14Wirus RS Antygen W1
V15Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA) W1
V16Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG) W1
V17Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM) W1
V19Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) W1
V21Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo) W1
V22Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała W1
V23Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM) W1
V24Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo) W1
V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen W1
V54Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy) W1
V66Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG W1
V67Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA) W1
V68Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG) W1
V69Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM) W1
V71Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG W1
V72Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM W1
V73Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA W1
V74Wirusy ECHO Przeciwciała IgG W1
V75Wirusy ECHO Przeciwciała IgM W1
V76Wirusy ECHO Przeciwciała IgA W1
W01Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan W1
W03Aspergillus spp. Przeciwciała IgA W1
W05Aspergillus spp. Przeciwciała IgG W1
W07Aspergillus spp. Przeciwciała IgM W1
W09Aspergillus fumigatus Przeciwciała W1
W13A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała W1
W17Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan W1
W21Candida spp. Przeciwciała IgG W1
W23Candida albicans Przeciwciała IgA W1
W25Candida spp. Przeciwciała IgM W1
W27Candida albicans Przeciwciała W1
W31Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan) W1
W35Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty) W1
X01Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides) W1
X03Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen) W1
X05Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG) W1
X07Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen) W1
X09Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG) W1
X11Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite) W1
X13Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen) W1
X15Giardia/ Cryptosporidium Antygen W1
X17Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG) W1
X19Leishmania Przeciwciała (całkowite) W1
X21Leishmania Antygen W1
X23P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen W1
X25Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite) W1
X27Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG) W1
X29Strongyloides Przeciwciała IgG W1
X31Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG) W1
X33Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG) W1
X35Toxoplasma gondii Przeciwciała W1
X37Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) W1
X39Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo) W1
X41Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) W1
X43Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo) W1
X45Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM) W1
X51Toxoplasma gondii Antygen W1
X53Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG) W1
X55Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG) W1